Bengt Pohjanens framgångar med opera och libretton fortsätter. Han och Fredrik Sixten får sin Markuspassion uppförd i Skottland och sitt Requiem uppfört i New York.

Markuspassionen kommer att ha utlandspremiär i Skottland den 24 maj 2009 och Requiem i New York den 17 oktober 2009. Dessutom kommer det att spelas i Glasgow på svenska, eftersom engelsmännen vill höra det på originalspråket också.