Bengt Pohjanens och Fredrik Sixtens Requiem!

Bengt Pohjanen läser julsagan Den magiska julen i Kassa.
Haparanda kyrka den 1 december 2017. Foto: Juha Rauhala

Bengt Pohjanens och Fredrik Sixtens samarbete har resulterat i främst de två stora verken Markuspassionen och Requiem. De har, förutom inom landet även uppförts på flera platser inom Europa och i USA. Nu kommer fler tillfällen att uppleva deras vackra verk då Requiem återuppförs på scen och i Sveriges radio!

1/11 Sundsvalls Gustav Adolfs Kyrka kl.19 (Direktsändning i SRP2)
2/11 Härnösands domkyrka kl.19
11/11 Vantörs kyrka, Stockholm kl.18

Markuspassionen

Markuspassionen (Bengt Pohjanen, text och Fredrik Sixten, musik) sätts nu upp som ett skådespel med 5 föreställningar av Dramaten-regissören Wilhelm Carlsson!

Sammanlagt framförs Markuspassionen vid elva olika tillfällen under våren: i Umeå, Kristianstad, Härnösand, Gävle, Nacka och Stockholm.

Bengt Pohjanen till Skottland och New York!

Bengt Pohjanens framgångar med opera och libretton fortsätter. Han och Fredrik Sixten får sin Markuspassion uppförd i Skottland och sitt Requiem uppfört i New York.

Markuspassionen kommer att ha utlandspremiär i Skottland den 24 maj 2009 och Requiem i New York den 17 oktober 2009. Dessutom kommer det att spelas i Glasgow på svenska, eftersom engelsmännen vill höra det på originalspråket också.

Smugglarkungens son

Pänktti växer upp vid en onaturlig gräns, älven som skiljer Sverige från Finland, men som i första hand är en förbindelse mellan familjer och släkter som bor på båda sidor om vattnet. Här är smuggling en syssla som de flesta är inblandade i, inte minst Pänkttis egen far, smugglarkungen Otto, med kodnamnet »Spetsnäsan«.Pänktti växer upp vid en onaturlig gräns, älven som skiljer Sverige från Finland, men som i första hand är en förbindelse mellan familjer och släkter som bor på båda sidor om vattnet. Här är smuggling en syssla som de flesta är inblandade i, inte minst Pänkttis egen far, smugglarkungen Otto, med kodnamnet »Spetsnäsan«.

Bengt Pohjanen har skrivit en självbiografisk berättelse där vi får följa honom från  födelsen till hans första skolår, i skuggan av kriget i Finland. Att födas in i den tornedalska identiteten är att ständigt marginaliseras, vara placerad utanför storsamhället. Men samtidigt befinna sig i en tusenårig mångkultur – ett  gränsens tredje rum.

”Jag skulle kunna läsa ”Smugglarkungens son” många gånger. Varje […]

TREVLIGA DJÄVLAR – NORSTEDTS 2003

Sällsamma öden, fantastiska händelser, udda existenser och långdanser kring smugglade hästar, nya gudar, profeter och utopier. Bengt Pohjanen trespråkiga berättarröst har ljudit från Tornedalen sedan debuten för över tjugo år sedan.

Berättaren i hans nya roman, Trevliga djävlar, har lämnat sin tjänst som Kunglig Majts gränsridare och blivit smugglare och gulaschbaron av Guds nåde. Hans berättelse på meänkieli – förmedlad till svenska genom tolken Tornaeus – för oss från Miljonstranden i Haparanda till Titanic, till Amerikas storstäder och prärier, varifrån smugglarna kommer hem med en totempåle i vilken mäktiga gudar bor. Den orsakar förvirring, förbannelse och nya osannolika äventyr och händelser. Kan det vara denna totempåle som får kvinnorna att lämna korna omjölkade för att gå in i en religiös sekt som har sexuell frigörelse som sitt program? Hur kan man annars förklara att fromma kvinnor plötsligt hänger sig åt libertinistiska orgier? Vilken är den gåtfulla kraft som får männen att lämna timmerskogen och bestämma sig för att resa till Palestina med den nya tidens […]